ประวัติ / ความเป็นมา

          ประเพณีแห่โคมทองจัดขึ้นในวันเพ็ญเดือน 12 หรือที่ชาวไทยภาคเหนือเรียกว่า “ยี่เป็ง” หรือตรงกับวันลอยกระทงของชาวไทยภาคอื่นๆ และชาวเหนือถือว่าเป็นวันสำคัญทางศาสนาวันหนึ่ง
ตามตำนานกล่าวถึงโคมไฟว่า เป็นโคมที่ใช้ในพิธีการต่างๆ สืบเนื่องมาเป็นเวลายาวนานและประเพณีแห่โคมนี้แรกเริ่มเป็นประเพณีของพราหมณ์ ต่อมานำเข้ามาประยุกต์ใช้เป็นประเพณีไทยในสมัยรัชกาลที่ 5 ในอดีตการจุดโคมกระทำกันเฉพาะในเขตพระราชวังและบ้านเจ้าขุนมูลนาย โดยโคมแต่ละแบบแสดงฐานันดรของผู้เป็นเจ้าของ
ทุกวันนี้บางบ้านนำโคมไฟไปถวายพระสงฆ์  โดยเชื่อกันว่าผู้ถวายจะมีสติปัญญาหลักแหลมเป็นการตอบแทน เปลวไฟจากโคมเปรียบเสมือนความรู้และแสงไฟช่วยชี้ทางสว่างให้ชีวิต
ในสมัยก่อนยังมีการนำเอาโคมไฟชนิดโคมลอยไปใช้ในการรบ เพื่อทำให้ศัตรูตกใจกลัวและเป็นการวางเพลิงค่ายของศัตรู โดยโคมจะถูกปล่อยไปตามกระแสลมในทิศทางของศัตรู ถ้าพอดีดินปืนที่บรรจุไว้ในโคมก็จะระเบิดเป็นลูกไฟและตกลงในเป้าหมาย

ขอขอบคุณ  http://www.thailand2booking.com

Advertisements