A great WordPress.com site

ประวัติ

นพบุรี ศรีนครพิงค์ หรือ เวียงพิงค์ ของพ่อขุนเม็งรายมหาราชในอดีต หรือเชียงใหม่ในวันนี้ คือ เมืองที่เปรียบประดุจดังกุหลาบงามของแผ่นดินลานนาไทย เป็นเมืองที่นับว่าใหญ่เป็นที่ 2 รองจากกรุงเทพมหานคร และมีความสำคัญที่สุดของภาคเหนือ เป็นเมืองที่รวมเอาศิลปกรรม โบราณวัตถุ ตลอดจนวัฒนธรรม ดั้งเดิมของล้านนาไทยเข้าไว้

อาณาเขต

ทิศเหนือ จดรัฐเชียงตุงของสหาภาพพม่า
ทิศใต้ จดจังหวัดลำพูนและตาก
ทิศตะวันตก จดจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ทิศตะวันออก จดจังหวัดเชียงราย

จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของประเทศไทย ตรงประมาณเส้นรุ้ง 16 องศาเหนือ และเส้นแวงประมาณ 99 องศาตะวันออก อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,027 ฟุต (310 ม.) ส่วนกว้างที่สุดจากตะวันตกจดตะวันออก ประมาณ 138 กม. ส่วนยาวที่สุดจากเหนือถึงใต้ประมาณ 320 กม. มีพื้นที่ทั้งหมด 20,107 ตร.กม. อาณาเขตการแบ่งการปกครองออกเป็น 22 อำเภอ กับ 2 กิ่งอำเภอ คือ
อำเภอเมือง อำเภอหางดง อำเภอแม่แตง
อำเภอสารภี อำเภอสันกำแพง อำเภอดอยสะเก็ด
อำเภอเชียงดาว อำเภอสันทราย อำเภอฝาง
อำเภอฮอด อำเภอออมก๋อย อำเภอพร้าว
อำเภอแม่ริม อำเภอสะเมิง อำเภอจอมทอง
อำเภอแม่แจ่ม อำเภอสันป่าตอง อำเภอแม่อาย
อำเภอดอยเต่า อำเภอเวียงแหง อำเภอไชยปราการ
อำเภอแม่วาง กิ่งอำเภอแม่ออน กิ่งอำเภอดอยหล่อ

ขอขอบคุณ http://www.thai-tour.com/thai-tour/north/chiangmai/data/area.htm

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: